ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

14
ธ.ค.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564

08
ธ.ค.

เตรียมความพร้อม ระดมความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564

08
ธ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564

29
พ.ย.

เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564

07
ต.ค.

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564

07
ต.ค.

ชลประทานอยุธยา ระบุ รอบเกาะเมืองระดับน้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ บวก 4.94 เมตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564

16
ส.ค.

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีด วัคซีนซิโนฟาร์ม วันที่ 18-22 สิงหาคม 2564

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564

15
ก.ค.

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลฯ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564

15
ก.ค.

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามชุมชน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564

14
ก.ค.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศขอความร่วมมือประชาชน/ผู้ประกอบการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564