ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

27
เม.ย.

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ผ่านไลน์ เทศบาลนครอยุธยาพร้อม

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

27
เม.ย.

การรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ วัดศาลาปูนวรวิหาร

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

20
เม.ย.

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

24
มี.ค.

โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงาน ทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

17
มี.ค.

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

07
มี.ค.

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

02
มี.ค.

การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

01
ก.พ.

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ 新正如意 新年发财

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

31
ม.ค.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกรรมจิตอาสาพัฒนาเกาะเมือง ในโครงการ “อยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2565”

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

06
ม.ค.

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชน

ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้ารับฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)