ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

17
มี.ค.

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

07
มี.ค.

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

02
มี.ค.

การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

01
ก.พ.

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ 新正如意 新年发财

31
ม.ค.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกรรมจิตอาสาพัฒนาเกาะเมือง ในโครงการ “อยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2565”

06
ม.ค.

มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชน

14
ธ.ค.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"

08
ธ.ค.

เตรียมความพร้อม ระดมความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า

08
ธ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน

29
พ.ย.

เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่