ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

20
ก.ย.

บัญชีราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้างทั่วไป (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

20
ก.ย.

ประกาศขอเลื่อนการสัมภานณ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

07
ก.ย.

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

01
ก.ย.

ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

26
ส.ค.

ประชาสัมพันธ์ขอดับกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25
ส.ค.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะหยุดทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

24
ส.ค.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22
ส.ค.

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

19
ส.ค.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

15
ส.ค.

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นหนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖