ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์ดาวน์โหลด


ย้อนกลับ