ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะหยุดทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 18.30 น. 
มีผลให้โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ
บริเวณฝั่งวัดป่าโคในวันและเวลาดังกล่าว


ไฟล์ดาวน์โหลด


ย้อนกลับ