คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา

ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 
ให้การต้อนรับเด็กนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์กับเด็กนักเรียนทุกคน และตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด19
 
#งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา


ไฟล์ดาวน์โหลด


ย้อนกลับ