ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th แล้วค้นหาชื่อหน่วยงานที่ท่านเคยรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง 
 
หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อประเมินหน่วยงานของ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้เลย
 
โดยสามารถเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565


ไฟล์ดาวน์โหลด


ย้อนกลับ