จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกรรมจิตอาสาพัฒนาเกาะเมือง ในโครงการ “อยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2565”

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกรรมจิตอาสาพัฒนาเกาะเมือง ในโครงการ “อยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2565” 
เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเกาะเมือง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด สวยงาม และสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัด พันเอก(พ) ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ตร.ภจ. หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ครู นักเรียน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)
 
ว่าที่ ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา 
พร้อมด้วย นางสาวจินดาภรณ์ แจ่มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นำเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสะอาด 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเกาะเมือง
 
หลังจากนั้น ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งถนน ไปถึงสะพานปรีดี-ธำรง เพื่อทำให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคน ได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดบ้านเรือน บ้านเมือง ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอย้อนกลับ