มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชน

ว่าที่ ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  มอบหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
มอบถุงยังชีพ ปภ. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดยวันนี้. 06/01/65 พื้นที่ชุมชนเกาะลอย ชุมชนป้อมเพชร ชุมชนประตูจีน ชุมชนวัดสามวิหาร ชุมชนวัดมหาโลก ชุมชนวัดเจดีย์แดง ชุมชนคลองบางขวด ชุมชนวัดอินทาราม ชุมชนวัดแม่นางปลื้ม ชุมชนสุเหร่าญันนะตุ้ลนาอีม ชุมชนมงคลทรัพย์ ชุมชนวัดศาลาปูน ชุมชนหัวแหลม ชุมชนวัดหน้าพระเมรุ ชุมชนวัดเชิงท่า ชุมชนวัดญาณเสน ชุมชนบ้านประตูชัยย้อนกลับ