จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน " ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานประวัติศาตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เช่น การแสดงแสง-เสียง ถนนกินเส้น /ถนนกินกุ้ง ร้านกาชาด ลานวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค จัดแสเดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นต้นย้อนกลับ