เตรียมความพร้อม ระดมความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรี นายศุภชัย มีแสงนิล สท.เขต4 นางสาวอรพรรณ จิตไมตรี นิติกร เชิญ ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าตลาด โบ๊เบ๊วังหน้า มาประชุมเนื่องจากจะมีการปรับปรุงตลาดใหม่ และถามถึงความต้องการของตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าว่ามีความต้องการอะไรเพิ่มเติม จะบรรจุเข้าแผนเทศบาลในการปรับปรุงให้ย้อนกลับ