ชลประทานอยุธยา ระบุ รอบเกาะเมืองระดับน้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ บวก 4.94 เมตรย้อนกลับ