ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลฯย้อนกลับ