ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสำหรับผู้ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิท-19 วัคซีนพื้นฐานสามารถติดต่อลงทะเบียนจองวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล / ศูนย์แพทย์ชุมชน ทุกศูนย์ /ย้อนกลับ