ประกาศ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องข่าวลือต่างๆของบุคลากรโรงพยาบาลที่ติดเชื้อโควิค 19 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เพื่อความเข้าใจตรงกันไม่คลาย้อนกลับ