ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

20
ม.ค.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

17
ม.ค.

ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ๒๐ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26
ธ.ค.

รับสมัครสรหาและเลือกสรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

16
ธ.ค.

ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร และประเภทวิชาการ ในตำแหน่งที่ว่าง

09
ธ.ค.

ห้ามเดินรถทุกชนิด ตั้งแต่ วงเวียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จนถึงวงเวียนเกษตร

23
พ.ย.

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

22
พ.ย.

ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

31
ต.ค.

กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี

20
ต.ค.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทดแทนตำแหน่งว่าง สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 แนบท้ายประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

10
ต.ค.

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เรียงตามเลขที่ใบเสร็จ)