กอง​ช่าง​ซ่อม​แซมถนนพร้อมเทยาง ณ.บริเวณตลาดนัดโรงงานสุราที่ชำรุดเป็นแอ่ง


ย้อนกลับ