ตรวจซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุดภายในโรงพยาบาล​เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับประชาชนที่มารับบริการ


ย้อนกลับ