ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ๒๐ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนกลับ