ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง


ไฟล์ดาวน์โหลด


ย้อนกลับ