ไทย
Eng

Information News

25
Aug

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะหยุดทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

24
Aug

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

22
Aug

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

19
Aug

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

15
Aug

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นหนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

26
May

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

26
May

วันรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

19
May

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

19
May

คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา

10
May

ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารในตำแหน่งที่ว่าง

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น.ส่งผลให้โรงผลิตน้ำวัดป่าโคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้บริเวณ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลหันตรา