ไทย
Eng

Information News

02
Oct

ศูนย์ประสานงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (อุทกภัย) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๒๕๘๔-๐๑๑๑ หรือ ๐๙-๒๕๖๑-๗๒๒๒

02
Oct

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (อุทกภัย) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๒๕-๒๒๓๕ หรือ ๐-๓๕๒๕-๑๑๑๑

30
Sep

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

23
Sep

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

23
Sep

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

20
Sep

บัญชีราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้างทั่วไป (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

20
Sep

ประกาศขอเลื่อนการสัมภานณ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

07
Sep

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

01
Sep

ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

26
Aug

ประชาสัมพันธ์ขอดับกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา