ไทย
Eng

Information News

27
Apr

ว่าที่ ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27
Apr

ว่าที่ ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27
Apr

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ผ่านไลน์ เทศบาลนครอยุธยาพร้อม

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27
Apr

การรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ วัดศาลาปูนวรวิหาร

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

20
Apr

ประกาศรับสมัครงาน

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

24
Mar

โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงาน ทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

17
Mar

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

07
Mar

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

02
Mar

การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

01
Feb

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ 新正如意 新年发财

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช