การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี

โดยจะดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ บริเวณวัดอินทาราม

ถึง วัดวงษ์ฆ้อง , อัครคอนโด , วัดกุฎีทอง , หมู่บ้านวังแก้ว

ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.back