ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ไฟล์ดาวน์โหลด


back