ไทย
Eng

Information News

23
Nov

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)

22
Nov

ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)

31
Oct

กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)

20
Oct

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทดแทนตำแหน่งว่าง สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 แนบท้ายประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)

10
Oct

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เรียงตามเลขที่ใบเสร็จ)

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)

02
Oct

ศูนย์ประสานงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (อุทกภัย) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๒๕๘๔-๐๑๑๑ หรือ ๐๙-๒๕๖๑-๗๒๒๒

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)

02
Oct

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (อุทกภัย) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๒๕-๒๒๓๕ หรือ ๐-๓๕๒๕-๑๑๑๑

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)

30
Sep

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)

23
Sep

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)

23
Sep

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

(หากไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์)