องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนเรือตรวจการณ์พร้อมรถสูบส่งน้ำระยะไกล ให้กับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือประชาชนในช่วงประสบภัยน้ำท่วม


back