สถานที่เที่ยวภายในเทศบาล
วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตร

more detail

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

more detail

วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ

more detail

คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน

more detail

พระที่นั่งเพนียด

พระที่นั่งเพนียด

more detail

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

more detail

ปางช้างอยุธยา

ปางช้างอยุธยา

more detail

วัดพระศรีสรรเพชญ

วัดพระศรีสรรเพชญ

more detail