ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่ชุมชนเปี่ยมสุข

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 8 หลังที่วัดสุวรรณ

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่ ส.พ.ย.

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

เสริมไหล่ถนนคลองท่อฝั่งทิศตะวันตก บริเวณหน้าปากซอย 8 ที่การประปาเทศบาลขุดซ่อมท่อเมนต์ประปา โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

24 April 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอุดมศิลป์ชุมชนวัดแม่นางปลื้ม ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

24 April 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงสนามเปตอง ชมรมผู้สูงอายุวัดตึก โดยการถากถางหญ้าและวัชพืชออกจากเดิม ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

24 April 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงสนามเปตอง ชมรมผู้สูงอายุหัวแหลม โดยการถากถางหญ้าและวัชพืชออกจากสนามเปตองเดิม ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

20 April 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงสนามเปตอง ชมรมผู้สูงอายุวัดอินทราราม(บริเวณสนามเด็กเล่นชุมชนวังแก้ว)โดยการถากถางหญ้าและวัชพืชออกจากสนามเปตองเดิม ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

19 April 2017
อ่านรายละเอียด

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

19 April 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 4x8 ม. จำนวน 1 หลังที่บริเวณวัดเสนาสนาราม

11 April 2017
อ่านรายละเอียด