ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนโรงงานสุรา

15 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนหลังศาลเจ้าแม่ทับทิม

15 February 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนป่าตอง

15 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่ส.พ.ย.

15 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลัง ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนป้อมเพชร

03 February 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 4 หลังที่บริเวณหน้ากรมสรรพาวุธทหารบก

03 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 4 หลัง ที่วัดมหาโลก

03 February 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลังและ 4x8 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนสถานีรถไฟ

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่บ้านพักสัสดีจังหวัด

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนหลังศาลเจ้าแม่ทับทิม

01 February 2017
อ่านรายละเอียด