ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ถนนอู่ทอง(ร้านช่างหนึ่ง)

26 January 2017
อ่านรายละเอียด

ตั้งป้ายที่ชุมชนหัวแหลม

26 January 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่ร.ร.วัดศาลาปูน

26 January 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่บ. 17/4 ม.6 หัวรอ

26 January 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่วัดเจดีย์แดง

26 January 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ร.ร.วัดรัตนชัย

26 January 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ร.ร.ป้อมเพชร

26 January 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดอิน

26 January 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 6 หลัง ที่วัดสุวรรณ

26 January 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 3 หลัง ที่หมู่บ้านพร้อมสุข

26 January 2017
อ่านรายละเอียด