ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บเวทีขนาด 3ป4 ม.จำนวน 1เวทีที่หลังหลวงพ่อ

17 February 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 7 หลังที่วัดกุฏีทอง

17 February 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่ศาลากลางเก่า

17 February 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเวทีขนาด 3x4 ม. จำนวน 1 เวทีที่หลังหลวงพ่อพระมงคลบพิตร

17 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังพร้อมอาสนะสงฆ์ ที่ชุมชนโรงงานสุรา

15 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนป่าตอง

15 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บธงตามถนน สาย5

15 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่วัดศาลาปูน

15 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บบันไดทางลาด ที่เทศบาล

15 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลังและเก็บเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนสานีรถไฟ

15 February 2017
อ่านรายละเอียด