ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่ชุมชนโรงงานสุรา

02 May 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนตำหนักแพร

02 May 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 7 หลัง ที่วัดอินทราราม

02 May 2017
อ่านรายละเอียด

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลฯ โดยกองช่าง

01 May 2017
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลฯ โดยกองช่าง 
- ตกแต่งต้นปาล์ม ตลาดหน้าวังจันทรเกษม 
- ซ่อมแซมถนนชุมชนคลองแกลบ 
- ตัดแต่ง ภูมิทัศน์ เส้น โรจนะ 
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงถนนซอยชุมชนต่อท้ายคลองแกลบ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ตลอดสายซอย 3 ต่อจากวันที่ 27 เม.ย. 60

27 April 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงถนนซอยร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับและของตกแต่งสวน บริเวณบึงพระราม หร้าร้านรัศมี ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลังที่ศาลากลางเก่า

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่โรงพัก

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ตั้งเวทีพร้อมผูกผ้าระบายที่ส.ต.ง

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังที่คลังเขต

26 April 2017
อ่านรายละเอียด