ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่วัดมหาโลก

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่บ้านพักสัสดีจังหวัด

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

ขนโต๊ะพับ ที่โรงเรียน อ.ย.ว.

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 4/8 จำนวน 1 หลัง ที่หน้าร้านช่างหนึ่ง

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 6 หลัง ที่วัดสุวรรณดาราราม

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บแท่นพระรูป ที่วัดศาลาปูน

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่โรงเรียนวัดตองปุ

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดอินทราราม

01 February 2017
อ่านรายละเอียด

ปูมิกซ์เสริมไหล่ถนนอู่ทอง บริเวณหน้าร้านขายพัดหมี่แห้ง ปากทางเข้าวัดสุวรรณดารารามวรวิหาร

30 January 2017
อ่านรายละเอียด

เกี่ลยปรุบพื้นที่บริเวณข้างโบสถ์ วัดศาลาปูนวรวิหาร เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้จัดงาน

30 January 2017
อ่านรายละเอียด