ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

02
มิ.ย.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค 31 พฤษภาคม 60 วันที่ 1 มิถุนายน 2560

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

29
พ.ค.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

29
พ.ค.

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

29
พ.ค.

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

23
พ.ค.

ดำเนิเนการปรับปรุงสะพานคลองท่อ

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

23
พ.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชุมชนหัวแหลม

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

23
พ.ค.

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลี่ยงพระตำหนักบริเวณร้านอาหารป้านงค์

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

09
พ.ค.

ปูมิกซ์ยกระดับถนนทางเข้า - ออก ซอยวันดี

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

09
พ.ค.

ตีเครื่องหมายจราจร และทำลูกระนาด บริเวณสี่แยกไฟแดงคลองมะขามเรียงติดถนนโรจนะ

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

09
พ.ค.

ขนแท่งแมร์ริเอ่อร์ จำนวน 10 ท่อน มาปิดทางเข้า - ออก ตลาดน้ำเทศบาลข้างปางช้าง

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ