ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

29
พ.ค.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

29
พ.ค.

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

29
พ.ค.

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

23
พ.ค.

ดำเนิเนการปรับปรุงสะพานคลองท่อ

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

23
พ.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชุมชนหัวแหลม

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

23
พ.ค.

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลี่ยงพระตำหนักบริเวณร้านอาหารป้านงค์

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

09
พ.ค.

ปูมิกซ์ยกระดับถนนทางเข้า - ออก ซอยวันดี

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

09
พ.ค.

ตีเครื่องหมายจราจร และทำลูกระนาด บริเวณสี่แยกไฟแดงคลองมะขามเรียงติดถนนโรจนะ

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

09
พ.ค.

ขนแท่งแมร์ริเอ่อร์ จำนวน 10 ท่อน มาปิดทางเข้า - ออก ตลาดน้ำเทศบาลข้างปางช้าง

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์

09
พ.ค.

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังที่วัดวงษ์ฆ้อง

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์