ข่าวประชาสัมพันธ์

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนโชคเศรษฐี บริเวณแยกคลองมะขามเรียงฝั่งทิศตะวันตก

06 March 2017
อ่านรายละเอียด

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนกลาโหม บริเวณหน้าร้านเสริมสวยแหม่

06 March 2017
อ่านรายละเอียด

เกลี่ยตากวัสดุหินเกล็ด พร้อมสาดหินเกล็ดผ่านตะแกรงล่อน เพื่อเอาหินฝุ่นออก เตรียมไว้ผสมมิกซ์

06 March 2017
อ่านรายละเอียด

ปูมิกซ์ซ่อมแซมคลองมะขามเรียงฝั่งทิศตระวันออก บริเวณหน้าบริษัท เค เอส เกษมจำกัด

06 March 2017
อ่านรายละเอียด

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

06 March 2017
อ่านรายละเอียด

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยศูนย์ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

06 March 2017
อ่านรายละเอียด

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนเหล็ก บริเวณสวนสมเด็จย่า

03 March 2017
อ่านรายละเอียด

ปูมิกซ์เสริมไหล่ถนนสาย วัดวงฆ้องเพนียดคล้องช้าง

01 March 2017
อ่านรายละเอียด

ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนซอยโบ๊เบ๊ หน้าวังจันทร์เกษม

27 February 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าถนนคลองมะขามเรียงฝั่งทิศตะวันออก บริเวณหน้าร้านสเต็กต้นคูณและหน้าที่บริษัทเอ เอส เกษมจำกัด โดยการลงหินคลุพร้อมบดอัดแน่น

20 February 2017
อ่านรายละเอียด