ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค 31 พฤษภาคม 60 วันที่ 1 มิถุนายน 2560

02 June 2017
ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 
อ่านรายละเอียด

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

29 May 2017
เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์
อ่านรายละเอียด

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

29 May 2017
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโรงเรียนอรุณประเสริฐ เก่า ข้างโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ
อ่านรายละเอียด

กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

29 May 2017
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าชุมชนคลองทรายและขุดทางระบายน้ำเปิดถนนชุมชนบ้านเกาะ หมู่ 1
อ่านรายละเอียด

ดำเนิเนการปรับปรุงสะพานคลองท่อ

23 May 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชุมชนหัวแหลม

23 May 2017
อ่านรายละเอียด

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลี่ยงพระตำหนักบริเวณร้านอาหารป้านงค์

23 May 2017
อ่านรายละเอียด

ตีเครื่องหมายจราจร และทำลูกระนาด บริเวณสี่แยกไฟแดงคลองมะขามเรียงติดถนนโรจนะ

09 May 2017
อ่านรายละเอียด

ขนแท่งแมร์ริเอ่อร์(แทงคอนกรีต)จำนวน 10 ท่อน ที่แขวงการทางอยุธยา มาปิดทางเข้า-ออก ตลาดน้ำเทศบาลข้างปางช้าง

09 May 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังที่วัดวงษ์ฆ้อง

09 May 2017
อ่านรายละเอียด