ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ให้ช่างมงคลกองช่างซ่อมถนนที่เป็นหลุมบ่อ

04 September 2017
อ่านรายละเอียด

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตั้งเครื่องสูบน้ำ

29 August 2017
อ่านรายละเอียด

กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทดสอบเครื่องสูบน้ำ และออกสำรวจเร่งสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำสระมณฑล เพื่อเร่งสูบน้ำระบายป้องกันน้ำท่วมขัง

29 August 2017
อ่านรายละเอียด

กองช่าง เข้าปรับปรุง ตกแต่ง ดูแล เกาะกลางถนน เส้นถนนโรจนะ เพื่อให้เกิด ความสวยงาม

28 August 2017
อ่านรายละเอียด

กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกสำรวจและเร่งสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำสระมณฑล เพื่อเร่งสูบน้ำระบายป้องกันน้ำท่วมขัง

28 August 2017
อ่านรายละเอียด

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ กองช่างสุขาภิบาล ออกดำเนินการเก็บขนกิ่งไม้บริเวณคลองมะขามเรียง เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมขังเป็นวันที่สอง

24 August 2017
อ่านรายละเอียด

นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

24 August 2017
อ่านรายละเอียด

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ออกสำรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

24 August 2017
อ่านรายละเอียด

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

28 June 2017
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในซอยชุมชนท่อน้ำวัดประดู่ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย ตามคำร้องเลขที่2394 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่องขอหินเททางเข้าบ้านส่วนรวม
อ่านรายละเอียด

กองสวนสาธารณะเก็บขนกิ่งไม้ ในบริเวณบึงพระราม

21 June 2017
อ่านรายละเอียด