ข่าวประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ รองสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ให้ช่างมงคลกองช่างซ่อมถนนท

04 September 2017
อ่านรายละเอียด

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)พร้อมด้วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตั้ง เครื่อง

29 August 2017
อ่านรายละเอียด

กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทดสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และออกสำรวจเร่งสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำสระมณฑล เพื่อเร่งสูบน้ำระบายป้องกันน้ำท่วมขัง เนื่องจากเกิดฝนตกเป็นปริมาณมากอาจจะทำให้เกิดความเด

29 August 2017
อ่านรายละเอียด

กองช่าง เข้าปรับปรุง ตกแต่ง ดูแล เกาะกลางถนน เส้นถนนโรจนะ เพื่อให้เกิด ความสวยงาม

28 August 2017
อ่านรายละเอียด

กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกสำรวจและเร่งสูบน้ำ บริเวณประตูน้ำสระมณฑล เพื่อเร่งสูบน้ำระบายป้องกันน้ำท่วมขัง เนื่องจากเกิดฝนตกเป็นปริมาณมากอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อน กับพี่น้องประชาชนช

28 August 2017
อ่านรายละเอียด

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ กองช่างสุขาภิบาล ออกดำเนินการเก็บขนกิ่งไม้บริเวณ คลองมะขามเรียง เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมขังเป็นวันที่สอง

24 August 2017
อ่านรายละเอียด

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งมาศึ

24 August 2017
อ่านรายละเอียด

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี คุณ ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล ออกสำรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้

24 August 2017
อ่านรายละเอียด

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

28 June 2017
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในซอยชุมชนท่อน้ำวัดประดู่ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย ตามคำร้องเลขที่2394 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่องขอหินเททางเข้าบ้านส่วนรวม
อ่านรายละเอียด

กองสวนสาธารณะเก็บขนกิ่งไม้ ในบริเวณบึงพระราม

21 June 2017
อ่านรายละเอียด