ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 2 หลัง ที่โรงงานสุรา

05 May 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 และ4x8 ม. จำนวน 1 หลังที่ศูนย์แพทย์วัดกล้วย

05 May 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลัง ที่วัดแม่นางปลื้ม

05 May 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลัง ที่วังไชยพัฒนา

05 May 2017
อ่านรายละเอียด

เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลัง ที่ชุมชนริมวัง

05 May 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 2 หลัง ที่เทศบาลข้างบ้านปลัด

05 May 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงถนนสาย อย 5035 ช่วงทางโค้งมัสยิดดารุ๊ซซุนนะห์หมู่ 1 ตำบลภูเขาทอง ที่เกิดการทรุดโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น และราดยาง ต่อจากวันที่ 2 พ.ค. 60

03 May 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงถนนสาย อย 5035 ช่วงทางโค้งมัสยิดดารุ๊ซซุนนะห์ หมู่ที่1 ตำบลภูเขาทอง ที่เกิดการทรุดตัว โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง ต่อจากวันที่ 1 พ.ค. 60

02 May 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงถนนสาย อย 5035 ช่วงทางโค้งมัสยิดดารุ๊ซซุนนะห์ หมู่ที่1 ตำบลภูเขาทอง ที่เกิดการทรุดตัว โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง

02 May 2017
อ่านรายละเอียด

ผสมมิกซ์ที่โรงงาน

02 May 2017
อ่านรายละเอียด