ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
24 October 2017 โดย Admin