ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค
28 June 2017 โดย Admin
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในซอยชุมชนท่อน้ำวัดประดู่ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย ตามคำร้องเลขที่2394 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่องขอหินเททางเข้าบ้านส่วนรวม