กองสวนสาธารณะเก็บขนกิ่งไม้ ในบริเวณบึงพระราม
21 June 2017 โดย Admin