ปรับปรุงถนนซอยโรงเรียน จีน
11 May 2017 โดย Admin
ปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนจีนที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่นและรายดยาง