ปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนจีน

ปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนจีนที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่นและรายดยางย้อนกลับ