ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงถนนซอยชุมชนต่อท้ายคลองแกลบ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ตลอดสายซอย 3 ต่อจากวันที่ 27 เม.ย. 60

27 April 2017
อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงถนนซอยร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับและของตกแต่งสวน บริเวณบึงพระราม หร้าร้านรัศมี ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 5 หลังที่ศาลากลางเก่า

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่โรงพัก

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ตั้งเวทีพร้อมผูกผ้าระบายที่ส.ต.ง

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังที่คลังเขต

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่สกสค. ครู

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่วัดพระนอน

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังและ4x8 จำนวน 1 หลัง ที่วัดขอม

26 April 2017
อ่านรายละเอียด

ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่ประตูจีน

26 April 2017
อ่านรายละเอียด