ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

วันที่ 17 พ.ค.60 ดำเนินการติดตั้งเต็นท์  จำนวน 8 หลัง โรงเรียนสรรพสามิตบำรุง เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมโครงการประชุมเปิดโอกาสให้ประชาชน

วันที่ 18 พ.ค. 60 ดำเนินการเก็บเต็นท์วัดพนมยงค์ จำนวน 4 หลัง และนำเข้าเก็นที่สำนักงาน


ย้อนกลับ