งานสาธารณูปโภค

วันที่ 25 เม.ย.2562 นายสมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวฝ่ายการโยธา  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดเจดีย์แดงที่ถนนทรุดตัว โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอู่ทอง บริเวณหน้าร.ร. ประตูชัย


ย้อนกลับ