งานสถานที่

  เมื่อวันที่ 19 เม.ย 2562 ดำเนิการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 6 หลัง พร้อมเวที และผูกผ้าระบายที่วัดอินทราราม และติดตั้งเต็นท์ จำนวนย 5 หลัง บริเวณหลวงพ่อมงคลบพิตร

  เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2562 ดำเนินการเก็บเต้นท์ที่บริเวณตลาดเจ้าพรหมที่ใช้ในงานทำบุญ และดำเนินการติดตั้งสนะที่ชุมชนคลองในไก่ ที่ใช้ในการทำบุญสงกรานต์ประจำปี เพื่อดำไปติดตั้งเต็นท์ที่องค์หลวงพ่อขาวบริเวณ โรงเรียนวัดเขียน และดำเนินการติดตั้งเต็นท์ให้ชุมชนพระนอนเพื่อใช้ในการทำบุญ

  เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2562 ดำเนินการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 5 หลัง ที่ตลาดกรุงศรี ตามหนังสื่อ ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์และอุปกรณ์ จัดงานสงกรานต์ ณ.ตลาดน้ำกรุงศรี  ดำเนินการจัดเก็บเต็นท์ จำนวน 4  หลัง ที่วัดมหาโลกนำเข้าเก็บที่ทำงาน จัดเก็บเต็นท์ จำนวน 2 หลัง ที่ชุมชนเปี่ยมสุข

  เมื่อวันที่  24  เม.ย 2562 ดำเนินการตั้งเต็นท์ จำนวน 2หลัง หน้าวังจันทร์เกษมเพื่อใช้ในงานทำบุญสงกรานต์ประจำปี 2562  และดำเนินการคตั้งเต็นทื 5 หลัง พร้อมผ้าระบาย ที่ตำรวจภูธรบริเวณกองทุนหลวงพ่อขาว (วัดสะพานเงิน) เพื่อทำบุญประจำปี

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2562 ตั้งเต็นท์ ที่องค์การโทรศัพท์ บริเวณร้านผัดไทยเจ้อ๋า  

  


ย้อนกลับ