กองช่างเทศบาลฯ วางท่อระบายน้ำให้ประชาชนที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ณ ชุมชนวัดแม่นางปลื้มข้างซอยค่ายมวยป๋าหรั่ง


ย้อนกลับ