เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ คณะผู้บริหารมอบเครื่องดนตรี ณ โรงเรียนป้อมเพชร โรงเรียนสรรพสามิต และโรงเรียนวัดเเม่นางปลื้ม


ย้อนกลับ