พิธีสักการะพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดประกอบพิธีสักการะพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ถวายพวงมาลัย ถวายผ้าสามสี โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน โปรยข้าวตกดอกไม้ ณ บริเวณอยุธยามหาปราสาท


ย้อนกลับ