งานสาธารณูปโภค

** วันที่ 7 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล ดำเนินการมอบหมาย นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์  ออกดำเนินการ ปรับพื้นที่ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน (อาคารหลังใหม่) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ดดยการลงวัสดุรอบทาง( ต่อจากวันที่ 6 มีนาคม 2562)

วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยข้างโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

วันที่ 14 มีนาคม 2562  เกลี่ยปรับพื้นที่ บริเวณลานจอดรถยนต์ วัดป่าโค เพื่อเตรียมพื้นที่ ไว้สำหรับจอดรถยนต์ของผู้ปกครองนักเรียน

 


ย้อนกลับ