งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 4 -5 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพดศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถยนต์ ที่สำนักงานอัยการ เขต1 จังหวัดพระนครสรีอยุธยา ที่ชำรุดเป็นหลุดบ่อ โดยการเกลี่ยปรับลงหินตลุกพร้อมบดอัดแน่น

-วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ปรับเกลี่่ยพื้นที่ บริเวณหน้าโรงเรียน เทศบาลวัดศาลาปูน (อาคารใหม่)ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงวัสดุรองพื้นทางปุทิกส์พร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ