งานสาธารณูปโภค

วันที่ 4-5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ ออกดำเนินการบุกเกิก เปิดเป็นทางสาะาณณะประโยชน์ ทางเข้า-ออก ชุมชนบ้านเกาะหมู่ที่1 ตำบลบ้านเกาะ ตามคำร้องเทศบาล


ย้อนกลับ