งานสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครสรีอยุธยา มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีนเสริมเหล็ก จำนวน 218 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 24 บ่อ บริเวณถนนสายบ้านสวนบ้านร่างแค

วันที่ 24 มกราคม 2562 ดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแวมถนนคลองมะขามเรียงฝั่งทิศตะวันออกและตะวันตกที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตลอดสาย

วันที่ 26 มกราคม 2562 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนป่าโทน 3 (ซอยพลังงาน) ที่หน้าสอู่ซ่อมชายนต์ที่เกิดการทรุดตัว

วันที่ 25 มกราคม 2562 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชีกุนบริเวณสี่แยกไฟแดงโรงเรียนอนุบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่การไฟฟ้าภูมิภาคขุดเจาะสำรวจชั้นดิน ขนาดกว้าง 3.00 ม ยาว3.00 ม ที่เกิดการทรุดตัวโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

วันที่ 28-29 มกราคม 2562 ดำเนินการบุกเบิกถางป่าที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทางเข้า-ออก ชุมชนบ้านเกาะหมุที่ 1 ตามคำร้องประชาชน

 

 


ย้อนกลับ